הרישום פתוח לתוכנית הדו-שנתית ולקורסים הבאים 

קורסים בחירה סמסטר א'

קורסים סמסטר ב'

הרישום נסגר לקורסים הבאים
לשנת 2021-2022