הרישום פתוח לתוכנית הדו-שנתית ולקורסים הבאים 

קורסים בחירה סמסטר א'

קורס לטיפול אינטגרטיבי בנשים בגיל המעבר (בזום)

בהנחיית גב' ענבר פריד ציאג ומרצים נוספים - פתיחה ספטמבר 2022

לטופס הרישום

בשל סיבות בלתי צפויות הקורס נדחה למועד אחר

קורסים סמסטר ב'

הרישום נסגר לקורסים הבאים
לשנת 2021-2022