תעודת סיום

 

תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות.

התעודה הינה מטעם בית הספר ל -CBT  ובאישור איט"ה ותכלול אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה.

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) - קמפוס מקוון (באמצעות הזום)

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה 4281000 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com