תעודת סיום

 

תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות.

התעודה הינה מטעם בית הספר ל -CBT  ובאישור איט"ה ותכלול אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה.

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) רח' קרן היסוד 75 - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) רח' השיבולים צור משה

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ת.ד. 9007 אבן יהודה 4050002 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com