מתכונת הלימודים 

 

ביה"ס מציע תוכנית לימודים תלת-שנתית. השנתיים הראשונות הן לימודי חובה לצורך השלמת תוכנית הכשרה למטפלים התנהגותיים-קוגניטיביים המוכרת ע"י איט"ה. שנה ג' (אופציונאלית) הינה שנת העשרה, המציעה קורסים לצורך העמקה והתמקצעות בתחומי תוכן ספציפיים. הקורסים של שנה ג' פתוחים למטפלים מזרמים שונים (בתנאי שעומדים בדרישות הכניסה המוגדרים לכל קורס) וניתן להירשם לכל אחד מהקורסים בנפרד ללא קשר ללימודים בשנתיים הראשונות. 

  • ​שנה א' כוללת 162 שעות שיוקדשו ללימוד המבואות ותרגול ביישום פרוטוקולים בסיסיים במגוון הפרעות תוך התייחסות למודל הרבדים (מתוכם כ-140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות בקמפוס לב השרון. הלימודים בקמפוס המקוון אינם מוכרים לגמול השתלמות)

  • שנה ב' כוללת 162 שעות שיוקדשו ללימוד גישות אינטגרטיביות מתקדמות בתחומים כגון: הפרעות אישיות (סכמה תרפיה, DBT), טיפול בטראומה (PE, CPT), הגל השלישי (מיינדפולנס, ACT), ועוד. (מתוכם כ-140 שעות יוגשות להכרה לגמול השתלמות בקמפוס לב השרון. הלימודים בקמפוס המקוון אינם מוגרים לגמול השתלמות)

 

  • התוכנית הדו-שנתית כוללת סה"כ 450 שעות, מתוכם: 

      250 שעות של למידה פרונטאלית

​200 שעות המוקדשות לרכישת מיומנויות ותרגול, מתוכם: 74 שעות להקניית מיומנויות ותרגול בכיתה,                70 שעות תרגול בבית, 56 שעות הדרכה אותן יש לרכוש בנפרד

  • שנה ג' (אופציונאלי) קורסים מתקדמים לבחירה, במגוון תחומי התמקצעות. חלק מהקורסים יהיו סימסטריאלים וחלקם יהיו במתכונת של סדנאות מרוכזות. לפרטים נוספים ראה קורסי בחירה והשתלמויות

 

  • הלימודים יתקיימו במתכונת של למידה תיאורטית, תרגול והדרכה, הדגמות חיות ובמידת האפשר צפייה בסרטוני הדגמה טיפוליים. 

  • תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

 

יש לעיין בעלון ביה"ס

עלון ביה"ס הינו המסמך המחייב במקרה של סתירה בשוגג עם הכתוב באתר

תעודת סיום

 

תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות. 

התעודה הינה מטעם בית הספר ל - CBT ובאישור איט"ה ותכלול אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה. 

 

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) - קמפוס מקוון (באמצעות הזום)

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה 4281000 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com