top of page

מתכונת הלימודים 

 

ביה"ס מציע תוכנית לימודים תלת-שנתית. השנתיים הראשונות הן לימודי חובה לצורך השלמת תוכנית הכשרה למטפלים התנהגותיים-קוגניטיביים המוכרת ע"י איט"ה. שנה ג' (אופציונאלית) הינה שנת העשרה, המציעה קורסים לצורך העמקה והתמקצעות בתחומי תוכן ספציפיים. הקורסים של שנה ג' פתוחים למטפלים מזרמים שונים (בתנאי שעומדים בדרישות הכניסה המוגדרים לכל קורס) וניתן להירשם לכל אחד מהקורסים בנפרד ללא קשר ללימודים בשנתיים הראשונות. 

מסלול בוקר –  קמפוס מקוון

לימודי ביה"ס יתקיימו באמצעות הזום, בימי ג' בין השעות 09:30-14:45 (6 שעות אקדמיות). תוכנית הלימודים ותהליך הלמידה זהים ללימודים הפורנטליים וכוללים: הרצאות, חדרי תרגול בזום בקבוצת קטנות, הדגמות חיות וסרטונים. חלה חובת נוכחות עם מסכים פתוחים במהלך השיעורים. חל איסור מוחלט על הקלטת השיעורים, ולא ניתן לצפות בהם במועד מאוחר יותר!! יש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון, ורוחב פס אינטרנט המאפשר גלישה נאותה. יש להתפנות באופן מלא ליום הלימודים ולהימנע מעיסוקים מקבילים, שאינם קשורים ללימודים. מסלול זה אינו מוכר לגמול השתלמות.

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 05.11.2024 .

סיום שנת הלימודים 01.07.2025 (ייתכנו שינויים בתאריך הסיום, ועל כן יש לשריין את 08.07.25 כתאריך רזרבי)

מסלול צהרים – קמפוס רעננה (לימודים פרונטליים)

לימודי ביה"ס יתקיימו במכללה העירונית רעננה, רח' קרן היסוד 75, בימי ב' בין השעות 15:15-20:30

(6 שעות אקדמיות). מסלול זה יוגש להכרה לגמול השתלמות*.

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 04.11.2024

סיום שנת הלימודים 30.06.2025 (ייתכנו שינויים בתאריך הסיום, ועל כן יש לשריין את  7.7.25 כתאריך רזרבי)

* מסלול רעננה יתקיים בכיתה פרונטלית. במידה ויוטלו מגבלות מטעם רשויות המדינה, מסלול זה יעבור ללמידה מקוונת, בהתאם לשיקול בלעדי של מנהל התוכנית. לימודים מקוונים אינם מוכרים לגמול השתלמות והמעבר עלול לפגוע בזכאות לקבלת תעודת גמול השתלמות בסמסטרים בהם מתקיימים לימודים מקוונים. המעבר ללמידה מקוונת ו/או איבוד הזכאות לגמול השתלמות לא יהוו עילה ללומדים בתוכנית לבקש הפסקת לימודים ו/או קבלת החזר כספי כל שהוא. בלמידה מקוונת חלה חובת נוכחות עם מסכים פתוחים במהלך השיעורים. חל איסור מוחלט על הקלטת השיעורים, ולא ניתן לצפות בהם במועד מאוחר יותר!! יש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון, ורוחב פס אינטרנט המאפשר גלישה נאותה. יש להתפנות באופן מלא ליום הלימודים ולהימנע מעיסוקים מקבילים, שאינם קשורים ללימודים.   

 

 ** כמידי שנה, המסלול ברעננה מוגש להכרה לוועדה גמול השתלמות, אשר מחייב את כל הלומדים בקורס לעמוד בכל התנאים של הוועדה, גם אם חלק מהמשתתפים אינם זקוקים לגמול. בין שאר התנאים, נדרשת נוכחות של לפחות 2/3 מהרשומים לקורס בכל יום לימודים, על מנת לקיימו. במידה ולא נוכחים ביום לימודים 2/3 מהרשומים אנחנו נדרשים לבטל את יום הלימודים, לפזר את הבאים ולקבוע יום לימודים חלופי. במקרה של ביטול לימודים בשל נוכחות דלה של משתתפים, יום הלימודים החלופי שיקבע יהיה בתוספת תשלום שיתחלק בין כל הרשומים לקורס (מעבר לשכ"ל הלימוד המשולם).

  • ​שנה א' כוללת 168 שעות שיוקדשו ללימוד המבואות ותרגול ביישום פרוטוקולים בסיסיים במגוון הפרעות תוך התייחסות למודל הרבדים (מתוכם כ-140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות בקמפוס רעננה. הלימודים בזום אינם מוכרים לגמול השתלמות)

  • שנה ב' כוללת 168 שעות שיוקדשו ללימוד גישות אינטגרטיביות מתקדמות בתחומים כגון: הפרעות אישיות (סכמה תרפיה, DBT), טיפול בטראומה (PE, CPT), הגל השלישי (מיינדפולנס, ACT), ועוד. (מתוכם כ-140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות בקמפוס רעננה. הלימודים בזום אינם מוכרים לגמול השתלמות)

 

  • התוכנית הדו-שנתית כוללת סה"כ 450 שעות, מתוכם: 

      250 שעות של למידה פרונטאלית

​200 שעות המוקדשות לרכישת מיומנויות ותרגול, מתוכם: 86 שעות להקניית מיומנויות ותרגול בכיתה/זום,         58 שעות תרגול בבית, 56 שעות הדרכה אותן יש לרכוש בנפרד

  • שנה ג' (אופציונאלי) קורסים מתקדמים לבחירה, במגוון תחומי התמקצעות. חלק מהקורסים יהיו סימסטריאלים וחלקם יהיו במתכונת של סדנאות מרוכזות. לפרטים נוספים ראה קורסי בחירה והשתלמויות

 

  • הלימודים יתקיימו במתכונת של למידה תיאורטית, תרגול והדרכה, הדגמות חיות ובמידת האפשר צפייה בסרטוני הדגמה טיפוליים. 

  • תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

 

יש לעיין בעלון ביה"ס

עלון ביה"ס הינו המסמך המחייב במקרה של סתירה בשוגג עם הכתוב באתר

תעודת סיום

תעודת סיום תוכנית לפסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות. התעודה תכלול את שם הלומד/ת ואת מקצועו/ה בהתאם לרישיון המקצוע שברשותו/ה, אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה. 

התעודה הינה מטעם בית הספר ל -CBT  ובאישור איט"ה.

                                                                 

 

bottom of page