אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה

 

תוכנית הלימודים תעשיר את מיומנויות הטיפול ותאפשר ללומדים להתייעל בתחום עיסוקם המקצועי.

הלימודים בקמפוס רעננה מיועדים לבעלי תואר אקדמי במקצוע טיפולי מובהק (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים, ומטפלים באומנות) בעלי רישיון מקצועי בתחום עיסוקם ועם ניסיון בפסיכותרפיה. הלימודים בקמפוס רעננה עומדים בקריטריונים של השתלמות מובהקת לפסיכולוגים, ובקריטריונים לגמול השתלמות.

הלימודים בקמפוס לב-השרון פתוחים לבעלי תואר טיפולי מובהק, כמו גם לבעלי מקצועות נוספים, העומדים בקריטריונים להתקבל לאיט"ה (סיעוד, ייעוץ חינוכי, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, הוראה בחינוך המיוחד). הלימודים בקמפוס לב-השרון עומדים בקריטריונים לגמול השתלמות. עובדי הוראה נדרשים להליך נוסף של אישור משרד החינוך לגמול השתלמות במסלול אישי.

קורס בפסיכופתולוגיה הוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית. במקרים מיוחדים יינתן אישור להשלמת הקורס בפסיכופתולוגיה במהלך שנת הלימודים הראשונה במסגרות אקדמיות חיצוניות. 

הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי. 

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) רח' קרן היסוד 75 - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) רח' השיבולים צור משה

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ת.ד. 9007 אבן יהודה 4050002 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com