top of page

אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה

 

תוכנית הלימודים תעשיר את מיומנויות הטיפול ותאפשר ללומדים להתייעל בתחום עיסוקם המקצועי.

הלימודים בקמפוס המקוון או בקמפוס רעננה זהים מבחינת התכנים ומיועדים לבעלי תואר טיפולי מובהק, בעלי רישיון מקצוע (פסיכולוגים בהתמחות או מומחים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים, ומטפלים באומנות) כמו גם לבעלי רישיון מקצוע במקצועות נוספים, העומדים בקריטריונים להתקבל לאיט"ה (סיעוד, ייעוץ חינוכי MA, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, הוראה בחינוך המיוחד MA). 

הלימודים בקמפוס רעננה עומדים בקריטריונים לגמול השתלמות. עובדי הוראה נדרשים לפנות להליך נוסף של קבלת אישור מהפיקוח במשרד החינוך לגמול השתלמות במסלול אישי. הלימודים בקמפוס המקוון אינם מוכרים לגמול השתלמות.

קורס בפסיכופתולוגיה הוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית. במקרים מיוחדים יינתן אישור להשלמת הקורס בפסיכופתולוגיה במהלך שנת הלימודים הראשונה במסגרות אקדמיות חיצוניות. 

הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי. 

bottom of page