אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה

 

תוכנית הלימודים תעשיר את מיומנויות הטיפול ותאפשר ללומדים להתייעל בתחום עיסוקם המקצועי.

הלימודים יועדים לבעלי תואר במקצוע טיפולי העומדים בקריטריונים של איט"ה - האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי.

הלימודים בקמפוס לב-השרון יוגשו להכרה לגמול השתלמות. עובדי הוראה נדרשים להליך נוסף של אישור משרד החינוך לגמול השתלמות במסלול אישי. הלימודים בקמפוס המקוון אינם מוכרים לגמול השתלמות.

קורס בפסיכופתולוגיה הוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית. במקרים מיוחדים יינתן אישור להשלמת הקורס בפסיכופתולוגיה במהלך שנת הלימודים הראשונה במסגרות אקדמיות חיצוניות. 

הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי. 

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) - קמפוס מקוון (באמצעות הזום)

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה 4281000 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com