רישום ושכ"ל

 • המעוניינים להירשם לתוכנית הדו-שנתית מתבקשים למלא את טופס הרישום, לסרוק את המסמכים הנדרשים ולשלחם במייל לכתובת cbt.school.il@gmail.com  או בפקס: 09-8989291

 • דמי רישום בסך 200 ₪ ישולמו לפקודת בית הספר ל – CBT  לפני הראיון האישי.

 • הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי.

 • פתיחת כל שנת לימודים בקמפוס המקוון ו/או בקמפוס לב השרון תלויה במספר הנרשמים.  במידה ולא תפתח שנת הלימודים התשלום יוחזר במלואו למעט דמי הרישום.

 • שכר לימוד  שנה א':

  • קמפוס מקוון (לימודים בזום) 7,479 ₪ + מע"מ – 8,750 ₪ לרישום מוקדם עד תאריך 1.8.2020 !!

  • קמפוס לב השרון 8545 ₪ + מע"מ – 10,000 ₪ לרישום מוקדם עד תאריך 1.8.2020 !!

  • שכ"ל מלא בשני הקמפוסים 9402 ₪ + מע"מ – 11,000 ₪, לנרשמים מתאריך 2.8.2020.

 • ניתן לחלק את שכר הלימוד ל-6 תשלומים בתיאום עם עירית 052-2499683.

 • ביטול רישום: ניתן לבטל את הרישום עד תאריך 1.9.2020 והכסף יוחזר למעט עלות דמי רישום בסך 200 ₪. ביטול לאחר התאריך 1.9.2020 כרוך בתשלום של 2,000 ₪ מתוך שכ"ל.

 • הפסקת לימודים לאחר פתיחת שנת הלימודים תהיה כרוכה בחיוב מלוא שכר הלימוד לאותה שנה.

 • פרטי התקשרות:

ביה"ס ל-CBT: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה, מיקוד 4281000

אתר ביה"ס  www.cbt-school.com

דוא"ל: cbt.school.il@gmail.com

פקס: 09-8989291

עירית טל פלד מנהלת אדמיניסטרטיבית: 052-2499683

ד"ר עופר פלד מנהל התוכנית: 052-2225113

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) - קמפוס מקוון (באמצעות הזום)

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה 4281000 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com