רישום ושכ"ל

 • המעוניינים להירשם לתוכנית הדו-שנתית מתבקשים למלא את טופס הרישום, לסרוק את המסמכים הנדרשים ולשלחם במייל לכתובת cbt.school.il@gmail.com  או בפקס: 09-8989291

 • דמי רישום בסך 200 ₪ ישולמו לפקודת בית הספר ל – CBT  לפני הראיון האישי.

 • הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי.

 • פתיחת כל שנת לימודים בקמפוס המקוון ו/או בקמפוס לב השרון תלויה במספר הנרשמים.  במידה ולא תפתח שנת הלימודים התשלום יוחזר במלואו למעט דמי הרישום.

 • שכר לימוד  שנה א':

  • בשני הקמפוסים 7,265 ₪ + מע"מ – 8,500 ₪ לרישום מוקדם עד תאריך 15.8.2021 !!

  • שכ"ל מלא בשני הקמפוסים 8,975 ₪ + מע"מ – 10,500 ₪, לנרשמים מתאריך 16.8.2021.

 • ניתן לחלק את שכר הלימוד ל-6 תשלומים בתיאום עם עירית 052-2499683.

 • ביטול רישום: ניתן לבטל את הרישום עד תאריך 1.9.21 והכסף יוחזר למעט עלות דמי רישום בסך 200 ₪. ביטול לאחר התאריך 1.9.21 כרוך בתשלום של 2,000 ₪ מתוך שכ"ל.

 • הפסקת לימודים לאחר פתיחת שנת הלימודים תהיה כרוכה בחיוב מלוא שכר הלימוד לאותה שנה.

 • פרטי התקשרות:

ביה"ס ל-CBT: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה, מיקוד 4281000

אתר ביה"ס  www.cbt-school.com

דוא"ל: cbt.school.il@gmail.com

פקס: 09-8989291

עירית טל פלד מנהלת אדמיניסטרטיבית: 052-2499683

ד"ר עופר פלד מנהל התוכנית: 052-2225113