רישום ושכ"ל

 • המעוניינים להירשם לתוכנית הדו-שנתית מתבקשים למלא את טופס הרישום, לסרוק את המסמכים הנדרשים ולשלחם במייל לכתובת cbt.school.il@gmail.com  או בפקס: 09-8989291

 • דמי רישום בסך 200 ₪ ישולמו בצ'ק לפקודת בית הספר ל – CBT  וישולמו במעמד הראיון האישי.

 • הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי.

 • פתיחת כל שנת לימודים בקמפוס רעננה ו/או בקמפוס לב השרון תלויה במספר הנרשמים.  במידה ולא תפתח שנת הלימודים התשלום יוחזר במלואו למעט דמי הרישום.

 • שכר לימוד  שנה א':

  • 8545 ₪ + מע"מ – 10,000 ₪ לרישום מוקדם עד תאריך 1.7.2020 !!

  • 9402 ₪ + מע"מ – 11,000 ₪ שכ"ל מלא.

 • ניתן לחלק את שכר הלימוד ל-6 תשלומים בצ'קים לפקודת בית הספר ל – CBT. (הצ'ק הראשון עם הקבלה לביה"ס ושאר 5 הצ'קים לראשון בכל חודש עוקב).

 • ביטול רישום: ניתן לבטל את הרישום עד תאריך 1.9.2020 והכסף יוחזר למעט עלות דמי רישום בסך 200 ₪. ביטול לאחר התאריך 1.9.2020 כרוך בתשלום של 2,000 ₪ מתוך שכ"ל.

 • הפסקת לימודים לאחר פתיחת שנת הלימודים תהיה כרוכה בחיוב מלוא שכר הלימוד לאותה שנה.

 • פרטי התקשרות:

ביה"ס ל-CBT: ת.ד. 9007 אבן יהודה, מיקוד 4050002

אתר ביה"ס ל-CBT: www.cbt-school.com

דוא"ל: cbt.school.il@gmail.com

פקס: 09-8989291

עירית טל פלד מנהלת אדמיניסטרטיבית: 052-2499683

ד"ר עופר פלד מנהל התוכנית: 052-2225113

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) רח' קרן היסוד 75 - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) רח' השיבולים צור משה

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ת.ד. 9007 אבן יהודה 4050002 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com