top of page

קורס מקיף בסכמה תרפיה לטיפול במבוגרים - מוכר ע"י ISST

בהנחיית ד"ר עופר פלד

קורס פרונטלי ברעננה יוכר לגמול השתלמות - פתיחה נובמבר 2022

בסמסטר א' בשנה"ל הקרובה יערך קורס מקיף בסכמה תרפיה במבוגרים במהלכו נתמקד בלימוד מעמיק של הפרוטוקולים הטיפוליים בסכמה תרפיה להפרעת אישיות גבולית, נרציסטית, הימנעותית, תלותית ואובססיבית קומפולסיבית. בקורס נשלב סרטונים, הדגמות חיות ותרגול בקבוצות קטנות של התערבויות קוגניטיביות, ממוקדות רגש, התנהגותיות, ושימוש בקשר הטיפולי הייחודי לסכמה תרפיה, המקדמים שינוי ומראים יעילות טיפולית מוכחת. לימודים אלה יאפשרו למשתתפים ליישם את הסכמה תרפיה גם  עם מטופלים שאינם סובלים מהפרעות אישיות.

הקורס פתוח למטפלים מגישות שונות בעלי תואר טיפולי.

הקורס מוכר ע"י החברה הבינלאומית לסכמה תרפיה (ISST) ומהווה שלב להסכמה בינלאומית

הקורס יוכר לגמול השתלמות.

בתום הקורס המקיף תהיה אפשרות להירשם לקורס המשך להעמקת מיומנויות הטיפול בסכמה תרפיה אשר יערך בסמסטר ב'.

לתיאור מורחב של הקורס

לטופס הרישום

מה היא סכמה תרפיה? ד"ר נדב יופה נבו מארח את ד"ר עופר פלד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכמה תרפיה לדיכאון מתמשך חלק א' - ד"ר עופר פלד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכמה תרפיה לדיכאון מתמשך חלק ב' - ד"ר עופר פלד

bottom of page