טיפולים והדרכות 

נדבך מרכזי נוסף לתוכנית הלימודים הוא יישום הידע הנרכש ב-CBT בעבודה עם מטופלים. התלמידים נדרשים לטפל במקום עבודתם ב-10 מטופלים לפחות (5 מקרים בשנה), בגישת CBT. באחריות התלמידים העובדים במסגרות ציבוריות לקבל את אישור הממונים עליהם ולפעול בהתאם לנהלים הנהוגים במסגרתם. כמו כן, באחריות התלמידים לטפל במטופלים בתחום עיסוקם ולוודא שהם מכוסים בביטוח אחריות מקצועית, שנרכש על חשבונם או ממומן ע"י מקום עבודתם.

 

לתלמידים הזקוקים למטופלים תיתכן אפשרות להשתלב בפרקטיקום בביה"ח לב השרון  (בכפוף לתנאים שיגדיר ביה"ח ובהתקשרות ישירה עימו) או להיוועץ עם מנהל התוכנית לגבי פתרונות אפשריים במסגרות טיפול בקהילה.

 

בתקופת הלימודים בתוכנית הדו-שנתית של ביה"ס, התלמידים נדרשים לצבור  56 שעות הדרכה על מטופליהם (28 שעות הדרכה בכל שנת לימודים). התלמידים יכולים לקבל הדרכה פרטנית (מינימום 45 ד' למפגש) או בקבוצה של עד 4 משתתפים (לפי חישוב של חצי שעה לכל משתתף בפגישה) ביה"ס ממליץ על קבוצות הדרכה של עד 3 משתתפים. על התלמידים לבחור שני מדריכים שונים, המוכרים כמדריכים ע"י איט"ה (מדריך אחד בכל שנת לימודים). בסיום כל שנת לימודים, נדרש להגיש למדריך עבודה מסכמת של הצגת מקרה שלווה בהדרכה.  עלות ההדרכה ובדיקת עבודת סוף שנה, אינן חלק משכ"ל השנתי ועל המודרך לשלם בעבורן ישירות למדריך.

 

שימו לב! כדי להתקבל לאיט"ה כמטפל מומחה ב-CBT יש לעמוד בקריטריונים שאיט"ה מגדירה, ביניהם השלמה של עוד 44 שעות הדרכה כדי לצבור 100 שעות הדרכה (מתוכם איט"ה דורשת לפחות 50 שעות הדרכה פרטנית). בעלי תואר שני במקצועות הליבה הטיפוליים (פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עו"ס, טיפול באומנות) העומדים בכל הדרישות יוכלו להתקבל לאיט"ה כחברים מומחים, מסלול המאפשר התקדמות למדריכי CBT מוסמכים. בעלי שאר המקצועות העומדים בכל הדרישות יוכלו להתקבל כחברים באיט"ה ויוכרו כמטפלי CBT בתחום מומחיותם. יש לקרוא את התקנון המלא המתפרסם באתר איט"ה והקריטריונים המפורסמים באתר זה הם המחייבים  http://www.itacbt.co.il