top of page

מיקום ומועדים 

 

מסלול בוקר –  קמפוס מקוון

לימודי ביה"ס יתקיימו באמצעות מערכת הזום

בימי ג' בין השעות 09:30-14:45 (6 שעות אקדמיות) 

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 24.10.2023

סיום שנת הלימודים 25.06.2024

(ייתכנו שינויים בתאריך הסיום,ועל כן יש לשריין את 2.7.24 כתאריך רזרבי)

מסלול זה אינו מוכר לגמול השתלמות

מסלול צהריים – קמפוס רעננה (למידה פרונטלית)

לימודי ביה"ס יתקיימו במכללה העירונית רעננה, רח' קרן היסוד 75 

בימי ב' בין השעות 15:15-20:30 (6 שעות אקדמיות)

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 23.10.2023 

סיום שנת הלימודים 24.06.2024

(ייתכנו שינויים בתאריך הסיום, ועל כן יש לשריין את  1.7.24 כתאריך רזרבי)

מסלול זה יוגש להכרה לגמול השתלמות*

* מסלול רעננה יתקיים בכיתה פרונטלית. במידה ויוטלו מגבלות ע"י משרד הבריאות, מסלול זה יעבור ללמידה מקוונת ולא יוכר לגמול השתלמות. בלמידה מקוונת חלה חובת נוכחות עם מסכים פתוחים במהלך השיעורים. חל איסור מוחלט על הקלטת השיעורים, ולא ניתן לצפות בהם במועד מאוחר יותר!! יש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון, ורוחב פס אינטרנט המאפשר גלישה נאותה. יש להתפנות באופן מלא ליום הלימודים ולהימנע מעיסוקים מקבילים, שאינם קשורים ללימודים.

זום.jpg
מכללה עירונית רעננה.jpg
bottom of page