top of page

מיקום ומועדים 

 

מסלול בוקר –  קמפוס מקוון

לימודי ביה"ס יתקיימו באמצעות מערכת הזום

בימי ג' בין השעות 09:30-14:45 (6 שעות אקדמיות) 

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 05.11.2024

סיום שנת הלימודים 1.7.2025

(ייתכנו שינויים בתאריך הסיום,ועל כן יש לשריין את 8.7.25 כתאריך רזרבי)

מסלול זה אינו מוכר לגמול השתלמות

מסלול צהריים – קמפוס רעננה (למידה פרונטלית)

לימודי ביה"ס יתקיימו במכללה העירונית רעננה, רח' קרן היסוד 75 

בימי ב' בין השעות 15:15-20:30 (6 שעות אקדמיות)

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 04.11.2024 

סיום שנת הלימודים 30.06.2025

(ייתכנו שינויים בתאריך הסיום, ועל כן יש לשריין את  7.7.25 כתאריך רזרבי)

מסלול זה יוגש להכרה לגמול השתלמות*

* מסלול רעננה יתקיים בכיתה פרונטלית. במידה ויוטלו מגבלות מטעם רשויות המדינה, מסלול זה יעבור ללמידה מקוונת, בהתאם לשיקול בלעדי של מנהל התוכנית. לימודים מקוונים אינם מוכרים לגמול השתלמות והמעבר עלול לפגוע בזכאות לקבלת תעודת גמול השתלמות בסמסטרים בהם מתקיימים לימודים מקוונים. המעבר ללמידה מקוונת ו/או איבוד הזכאות לגמול השתלמות לא יהוו עילה ללומדים בתוכנית לבקש הפסקת לימודים ו/או קבלת החזר כספי כל שהוא. בלמידה מקוונת חלה חובת נוכחות עם מסכים פתוחים במהלך השיעורים. חל איסור מוחלט על הקלטת השיעורים, ולא ניתן לצפות בהם במועד מאוחר יותר!! יש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון, ורוחב פס אינטרנט המאפשר גלישה נאותה. יש להתפנות באופן מלא ליום הלימודים ולהימנע מעיסוקים מקבילים, שאינם קשורים ללימודים.

** כמידי שנה, המסלול ברעננה מוגש להכרה לוועדה גמול השתלמות, אשר מחייב את כל הלומדים בקורס לעמוד בכל התנאים של הוועדה, גם אם חלק מהמשתתפים אינם זקוקים לגמול. בין שאר התנאים, נדרשת נוכחות של לפחות 2/3 מהרשומים לקורס בכל יום לימודים, על מנת לקיימו. במידה ולא נוכחים ביום לימודים 2/3 מהרשומים אנחנו נדרשים לבטל את יום הלימודים, לפזר את הבאים ולקבוע יום לימודים חלופי. במקרה של ביטול לימודים בשל נוכחות דלה של משתתפים, יום הלימודים החלופי שיקבע יהיה בתוספת תשלום שיתחלק בין כל הרשומים לקורס (מעבר לשכ"ל הלימוד המשולם).

זום.jpg
מכללה עירונית רעננה.jpg
bottom of page