קורסי בחירה בביה"ס ל-CBT

ניתן להירשם בנפרד או כחלק משנה ג'

 

למידע מקיף ולטופס הרישום יש ללחוץ על הקורס המבוקש