top of page

קורסי בחירה בביה"ס ל-CBT

ניתן להירשם בנפרד או כחלק משנה ג'

 

  • ביה"ס ל-CBT פותח את שעריו לאנשי מקצוע מזרמים טיפוליים שונים ומזמינם להירשם לקורסי בחירה העוסקים בפיתוחים העכשוויים של מספר גישות פסיכותרפיה מהמובילות בשדה ה-CBT.

  • קורסי הבחירה פתוחים למטפלים מגישות שונות וניתן לבחור כל אחד מהם בנפרד וללא קשר לתוכנית ההכשרה הדו-שנתית למטפלי CBT.

  • יתקבלו לקורסים המועמדים המתאימים ביותר בעלי השכלה וניסיון טיפולי קודמים

  • קורסי הבחירה מאפשרים צבירת שעות לימוד לקראת תוכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית.

  • במידה ויחולו שינויים בהנחיות של רשויות המדינה אשר לא יאפשרו קיום קורסים פרונטליים, קורסים אלה יעברו למתכונת מקוונת בזום (שיעורים מקוונים אינם מוכרים לגמול השלמות)!! מקרה כזה של מעבר ללימוד מקוון לא יזכה בפיצוי כספי ו/או החזר שכר לימוד, גם אם הקורס תוכנן להיות פרונטלי.

למידע מקיף ולטופס הרישום יש ללחוץ על הקורס המבוקש

bottom of page