top of page

תנאי קבלה

 

  • קורסי הבחירה פתוחים למטפלים מגישות שונות וניתן לבחור כל אחד מהם בנפרד וללא קשר לתוכנית ההכשרה הדו-שנתית למטפלי CBT.

  • לבוגרי תוכניות הכשרה דו-שנתית למטפלי CBT קורסי הבחירה נחשבים כקורסי שנה ג' ומאפשרים צבירת שעות לימוד לקראת תוכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית.

  • לכל אחד מקורסי הבחירה יתקבלו המועמדים המתאימים ביותר בעלי השכלה וניסיון טיפולי קודמים.

  • מספר המקומות מוגבל ומומלץ להקדים ולהירשם.

 

bottom of page