פרקטיקום קליני (בחירה)

מספר מרכזים טיפוליים בקהילה מוכנים במהלך הלימודים לקבל תלמידים מביה"ס להתנסות קלינית בטיפול במבוגרים, נוער וילדים אשר תלווה בהדרכה התנהגותית-קוגניטיבית. תלמידים משני הקמפוסים, אשר יהיו מעוניינים בכך, יוכלו להיעזר במנהל ביה"ס בהפניה לאותם מרכזים טיפוליים (מרפאות ציבוריות ומכונים פרטיים) ולבדוק אפשרות להשתלבותם. הקבלה לכל מרכז טיפולי היא בהתאם לקריטריונים הנהוגים במקום

למען הסר ספק, ההתקשרות הינה ישירה בין המרכז הטיפולי לתלמיד ואינה באחריות ביה"ס לסיביטי מבחינת יחסי  עובד-מעביד או כל פן משפטי אחר

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) - קמפוס מקוון (באמצעות הזום)

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה 4281000 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com