top of page

פרקטיקום קליני (בחירה)

מספר מרכזים טיפוליים בקהילה מעוניינים לקבל תלמידים מביה"ס לסיביטי להתנסות קלינית בטיפול במבוגרים, נוער וילדים אשר תלווה בהדרכה התנהגותית-קוגניטיבית. תלמידים משני הקמפוסים, אשר יהיו מעוניינים בכך, יוכלו להיעזר במנהל ביה"ס בהפניה לאותם מרכזים טיפוליים (מרפאות ציבוריות ומכונים פרטיים) ולבדוק אפשרות להשתלבותם. הקבלה לכל מרכז טיפולי היא בהתאם לקריטריונים הנהוגים במקום

למען הסר ספק, ההתקשרות הינה ישירה בין המרכז הטיפולי לתלמיד ואינה באחריות ביה"ס לסיביטי מבחינת יחסי  עובד-מעביד או כל פן משפטי אחר

bottom of page