סכמה תרפיה למתקדמים – הדרכה ותרגול מיומנויות - אביב 2019

בהנחיית ד"ר עופר פלד

סדרת המפגשים בסכמה תרפיה למתקדמים מיועדת לתת מענה למטפלים בוגרי קורס מקיף בסכמה תרפיה המעוניינים לתרגל ולהרחיב את מיומנויות השימוש בהתערבויות הטיפוליות.

במפגשים יושם דגש על התנסויות מעשיות באמצעות עבודה על מקרים טיפוליים של משתתפי הסדנא תוך ביצוע הדגמות שיבוצעו ע"י המנחה וחברי הקבוצה, משחקי תפקידים, והתנסויות בקבוצות קטנות. הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. תהליך הלמידה יתבסס על מעברים בין המשגה תיאורטית ליישום קליני והפעלת התערבויות מותאמות מודים ושלבי הטיפול.

במסגרת המפגשים נעמיק את תהליכי הזיהוי של הצרכים, הסכמות, סגנונות ההתמודדות, אפיון המודים ושימוש באסטרטגיות שינוי קוגניטיביות, חוויתיות והתנהגותיות, לצד העמקת הקשר הטיפולי באמצעות 'הורות חלקית מתקנת' ו'קונפרונטציה אמפטית'.

* שעות ההשתפות בסדנא אינן נספרות כחלק משעות ההדרכה להסמכה מלאה בסכמה תרפיה

 

מיקום ומועדים: הסדנא תיערך בקמפוס רעננה של ביה"ס ל-CBT (מכללה עירונית, רח' קרן היסוד 75 רעננה) בימי ב' בין השעות 10:00-12:30, 3 שעות אקדמיות בכל מפגש, 8 מפגשים בתאריכים הבאים: 29.4.19, 6.5.19, 13.5.19, 20.5.19, 27.5.19, 3.6.19, 10.6.19, 17.6.19 סיום.

לתיאור מורחב של הקורס

לטופס הרישום

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) רח' קרן היסוד 75 - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) רח' השיבולים צור משה

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ת.ד. 9007 אבן יהודה 4050002 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com