top of page

קורס מקוון מיומנויות בסכמה תרפיה מבוגרים – פברואר 2024!!

בהנחיית ד"ר עופר פלד

סדרת המפגשים בסכמה תרפיה למתקדמים מיועדת לתת מענה למטפלים בוגרי קורס מקיף בסכמה תרפיה המעוניינים לתרגל ולהרחיב את מיומנויות השימוש בהתערבויות הטיפוליות.

הקורס כולו חוויתי ומבוסס על התנסות מעשית. בכל מפגש יוצג מקרה טיפולי ע"י משתתפי הסדנא, ממנו נצא לביצוע הדגמות שיבוצעו ע"י המנחה וחברי הקבוצה, משחקי תפקידים, והתנסויות בקבוצות קטנות. הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. תהליך הלמידה יתבסס על מעברים בין המשגה תיאורטית ליישום קליני והפעלת התערבויות מותאמות מודים ושלבי הטיפול.

במסגרת המפגשים נעמיק את תהליכי הזיהוי של הצרכים, הסכמות, סגנונות ההתמודדות, אפיון המודים, המשגה ושימוש באסטרטגיות שינוי קוגניטיביות, חוויתיות והתנהגותיות, לצד העמקת הקשר הטיפולי באמצעות 'הורות חלקית מתקנת' ו'קונפרונטציה אמפטית'.

* שעות ההשתפות בסדנא אינן נספרות כחלק משעות ההדרכה להסמכה מלאה בסכמה תרפיה

 

מיקום ומועדים:  הקורס יערך בזום. קישור ישלח במייל לנרשמים. פירוט המועדים בקישור לתיאור מורחב של הקורס.

המפגשים יתקיימו בימי ה' בין השעות 15:00-17:30, 3 שעות אקדמיות בכל מפגש, לאורך 7 מפגשים בסמסטר ב' החל מפברואר 2024.

לתיאור מורחב של הקורס

לטופס הרישום

bottom of page