קורס מקוון - מיומנויות בסכמה תרפיה – אוגוסט 2020!!

בהנחיית ד"ר עופר פלד

סדרת המפגשים בסכמה תרפיה למתקדמים מיועדת לתת מענה למטפלים בוגרי קורס מקיף בסכמה תרפיה המעוניינים לתרגל ולהרחיב את מיומנויות השימוש בהתערבויות הטיפוליות.

הקורס כולו חוויתי ומבוסס על התנסות מעשית. בכל מפגש יוצג מקרה טיפולי ע"י משתתפי הסדנא, ממנו נצא לביצוע הדגמות שיבוצעו ע"י המנחה וחברי הקבוצה, משחקי תפקידים, והתנסויות בקבוצות קטנות. הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. תהליך הלמידה יתבסס על מעברים בין המשגה תיאורטית ליישום קליני והפעלת התערבויות מותאמות מודים ושלבי הטיפול.

במסגרת המפגשים נעמיק את תהליכי הזיהוי של הצרכים, הסכמות, סגנונות ההתמודדות, אפיון המודים, המשגה ושימוש באסטרטגיות שינוי קוגניטיביות, חוויתיות והתנהגותיות, לצד העמקת הקשר הטיפולי באמצעות 'הורות חלקית מתקנת' ו'קונפרונטציה אמפטית'.

* שעות ההשתפות בסדנא אינן נספרות כחלק משעות ההדרכה להסמכה מלאה בסכמה תרפיה

 

מיקום ומועדים:  הקורס יערך בקמפוס המקוון של ביה"ס ל-CBT באמצעות הזום. נדרש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון (רצוי להשתמש באוזניות) וחיבור טוב לאינטרנט. יש להשתתף עם מצלמות פתוחות לאורך כל המפגשים, כדי לאפשר עבודה סדנאית אינטראקטיבית. חל איסור מוחלט להקליט את מפגשי הלימוד!! 

המפגשים יתקיימו בימי ה' בין השעות 09:30-12:45, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש, לאורך 6 מפגשים בתאריכים הבאים: 6.8.20, 13.8.20 ,20.8.20, 27.8.20, 3.9.20, 10,9.20 סיום. אנא שמרו את תאריך 24.9.20 כתאריך רזרבי למקרה של שינויים.

לתיאור מורחב של הקורס

לטופס הרישום

לימודים: קמפוס רעננה (מכללה עירונית) - קמפוס לב השרון (בי"ח פרדסיה) - קמפוס מקוון (באמצעות הזום)

מנהל ביה"ס: ד"ר עופר פלד 052-2225113 - מ. אדמיניסטרטיבית, עירית 052-2499683

מען למכתבים: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה 4281000 - פקס: 09-8989291

אתר: www.cbt-school.com - מייל: cbt.school.il@gmail.com