top of page
ספרות מומלצת

 

 • אלפורד, ב. ובק, א.ט. (2004). הכוח האינטגרטיבי של שיטת הטיפול הקוגניטיבית. קריית ביאליק : אח.

 • אפל, נ. (2012). "ואז הגיע האגרוף" על תוקפנות אצל ילדים. [גרסה אלקטרונית]. נדלה ב‏יום ראשון ‏13 ‏אוקטובר ‏2013, מאתר פסיכולוגיה עברית: http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2897

 • אפל, נ. (2013). על חיפושיות, דבורים ויצירת קשרים חברתיים. [גרסה אלקטרונית]. נדלה ב‏יום ראשון ‏13 ‏אוקטובר ‏2013, מאתר פסיכולוגיה עברית: http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2980

 • בק, א.ט., ואמרי, ג. (2009). הפרעות חרדה ובעת : התאוריה והטיפול ההכרני. רמת גן: מכון פסגות.

 • ברנס, ד. (2001). בוחרים להרגיש טוב. רמת גן: מן הוצאה לאור.

 • ברקלי, ר. א. (2003). לשלוט ב-ADHD. הוצאת גלילה.

 • גולמן, ד. (2007). אינטליגנציה חברתית- המדע החדש של יחסי אנוש. ידיעות אחרונות.

 • דריידן, ו. (2006). טיפול התנהגותי רציונלי-אמוטיבי. קריית ביאליק: אח.

 • זטלר – רום ט. ואפל, נ. (2014). טיפול התנהגותי־קוגניטיבי בטריכוטילומניה: ניתוח מקרה. שיחות, כ״ח (2), 192 – 198.

 • ליניהאן, מ. מ. (2006). הפרעת אישיות גבולית. קריית ביאליק: אח.

 • מאיירס, י. (2013). פתרון בעיות כשיטת טיפול בילדים. קריית ביאליק: אח.

 • מור, נ., מאיירס, י., מרום, צ. וגלבוע – שכטמן, א. (2011). טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים. דיונון: ת"א

 • מינושין, ס. (1982). משפחות ותראפיה משפחתית, הוצאת רשפים, תל אביב.

 • מרום, צ., גלבוע – שכטמן, א., מור, נ. ומאיירס, י.  (2011). טיפול קוגניטיבי התנהגותי במבוגרים. דיונון: ת"א.

 • מקיי, מ., דיוויס, מ. ופנינג, פ. (2003). מחשבות ורגשות. רמת גן: הוצאת פוקוס.

 • מקיי, מ., פנינג, פ.ופאלג, ק. (2009). רכישת מיומנויות להצלחת הזוגיות: אור עם.

 • פואה, ע., דורון, מ. וידין, א. (2006). חשיפה ממושכת – המדריך לטיפול בהפרעה פוסט טראומטית. קרית שמונה: המרכז לפיתוח משאבי התמודדות.

 • פואה, ע. וריד, ו. (2005). די לאובססיה. בן שמן: מודן הוצאה לאור.

 • סקוט, ג'., וויליאמס, ג' ובק, א.ט. (1995), תרפיה קוגניטיבית עקרונות והדגמות, הוצאת אח

 • רונן, ת. (1990). הדרך לשליטה עצמית מדריך לחינוך ילדים,  הוצ' קשת

 • ICD-10 הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי. ת"א:  דיונון

 

 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM- 5. Washington, DC: APA.

 • Anderson, C. A. (1983). Imagination and expectation: The effect of imagining behavioral scripts on personal intentions. Journal of Personality & Social Psychology, 45, 293–305.

 • Arntz, A., & van Genderen, H. (2009). Schema therapy for borderline personality disorder. West Sussex: Wiley-Blackwell.

 • Asher, S. R. & Coie, J. D. (1990). Peer rejection in childhood. Cambridge University Press.

 • Bandura, A. (1977).  Social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

 • Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: Freedman and Company.

 • Bandura, A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited.  Journal of Applied Psychology, 88, 87-99.

 • Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders, Fourth Edition: A Step-by-Step Treatment Manual

 • Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview.

      Psychological Inquiry, 7, 1-15.

 • Baumeister, R. F., Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.

 • Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monographs, 4(1), 1–103.

 • Baumrind, D. (1978). Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth and Society, 9, 239–276.

 • Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and

      substance use. Journal of Early Adolescence, 11, 56–95.

 • Beck, A.T. (1979). Cognitive therapy of depression. New York : Guilford Press.

 • Beck, A. T. (1988). Love is never enough. New York: Harper & Row

 • Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. Guilford Press.‏

 • Beck, A.T. Emery, G. and Greenberg, R. (1985). Anxiety disorders and phobias. New York: Basic Books.

 • Beck, A.T. Freeman, A. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press.

 • Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. 2nd ed. New York: Guilford.

 • Behary, W.T. (2008). Disarming the narcissist surviving & thriving with the self-absorbed. Oakland: New Harbinger Pub.

 • Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Northvale, NJ: Jason Aronson Craske, M.G. and Barlow, D.H. (1993). Panic disorder and agoraphobia.  In Clinical handbook of psychological disorders, edited by D.H. Barlow. New York: Guilford Press.

 • Dattilio, F. M. (1998). Cognitive-behavior family therapy. In F. M. Dattilio (Ed.) Case studies in couple and family therapy: Systemic and cognitive perspectives (pp. 62–84). New York: Guilford Press

 • Dattilio, F. M (2001). Cognitive-Behavior Family Therapy: Contemporary Myths and Misconceptions. Contemporary Family Therapy,  23,(1), pp 3-18

 • Dattilio, F. M (2010). Cognitive-Behavior Therapy with Couples and Families. New York: The Guilford Press.

 • Dodge, K. A., Laird, R., Lochman, J. E., & Zelli, A. (2002). Multidimensional  latent- construct analysis of children’s social information processing patterns correlations with aggressive behavior problems. Psychological Assessment, 14, 60 – 73.

 • Downey, G., & Feldman, S. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 70,1327–1343.

 • Downey, G., Freitas, A., Michaelis, B., & Khouri, H. (1998). The self-fulfilling prophecy in close relationships: Rejection sensitivity and rejection by romantic partners. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 545–560.

 • Dummett, N. (2010). Cognitive–behavioural therapy with children, young people and families: from individual to systemic therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 16(1), 23-36.‏

 • D'Zurilla, T.J. and Goldfried, M.R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of abnormal psychology, 78, 107-126.

 • Ellis, A. and Greiger, R. (1977). Handbook of rational-emotive therapy. New York: Springer Publishing.

 • Ellis, A. and Harper, R. (1961). A guide to rational living. North Hollywood, Calif: Wilshire Books.

 • Ellis, A. (1986). Rational-emotive therapy applied to relationship therapy. Journal of Rational-Emotive Therapy, 15(1), 4–21.

 • Eisenberg, N. (2006). Social, emotional, and personality development. Handbook of child psychology (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

 • Fairburn, C.G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York: Guilford Press.

 • Friedberg, R. D., & McClure, J. M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: The nuts and bolts. New York: Guilford.

 • Gattis, K. S., Simpson, L. E. & Christensen, A. (2008). What about the kids? Parenting and child adjustment in the context of couple therapy.  Journal of Family Psychology. Vol 22(6), 833-842.

 • Giesen-Bloo, J., van Dyck, R., Spinhoven, P., van Tilburg, W., Dirksen, C., van Asselt, T., Kremers, I., Nadort, M. and Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. Archives of general psychiatry, 63, 649-658.

 • ‏Graham, P., & Reynolds, S. (Eds.). (2013). Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge University Press.

 • Gurman, A. S.  (2011). Couple therapy research and the practice of couple therapy: Can we talk? Family Process, Vol 50(3), Sep 2011, 280-292.

 • Hayes, C.S., Srosahl, K.D., and Wilson, K.G. (2003). Acceptance and commitment therapy. New York: Guilford Press.

 • Heimberg, R.G., Horner, K.J., Juster, H.R., Safren, S.A., Brown, E.J., Schneier, F.R., & Leibowitz M.R. (1999). Psychometric properties of the Liebowitz Social Anxiety Scale. Psychological Medicine, 29, 199-212.

 • Jacobson, E. (1974). Progressive relaxation. Chicago: The University of Chicago Press, Midway Reprint.

 • Jacobson, N. S., & Addis, M. E. (1993). Research on couples and couples therapy: What do we know? Where are we going? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(1), 85–93.

 • Liebowitz, M. R. (1987). Social phobia. Modern Problems in Pharmacopsychiatry 22, 141-173.

 • Linehan, M.M. (1993). Skills training  manual for treating  borderline personality disorder.  New York: Guilford Press.

 • Linehan, M. M. (1995). Understanding borderline personality disorder: The dialectic approach program manual. New York: Guilford Press.

 • Leahy, R.L. (2003). Cognitive therapy techniques- a practitioner’s guide. New York: Guilford

 • Meichenbaum, D. (1985). Stress inoculation training. New York: Pergamon Press, Psychology Practitioner Guidebooks.

 

 • Meichenbaum, D. (1974). Self instructional methods.  In Helping people change, edited by F.K. Kanfur and A.P. Goldstein. New York: Pergamon.

 • Metcalfe, J., & Mischel, W. (1999). A hot/cool system analysis of delay of gratification: Dynamics of willpower. Psychological Review, 106, 3-19.

 • Nichols, M. P & Schwarts R.C. (2008). Family Therapy: Concepts and Methods, Pearson Education.

 • Salkovskis, P.M. and Krik, J. (1989). Obsessional disorders. In Cognitive behavior therapy for psychiatric problems, edited by K. Hawton, P.M. Salkovskis, L. Krik, and D. Clark. Oxford: Oxford University Press.

 • Parsons, J. (2008). The Case Formulation Approach to CBT. New York: Guilford Press.

 • Rosenbaum, M. (1998). Learned resourcefulness, stress, and self-regulation. In S. Fisher, & J. Reason (Eds.), Handbook of life stress, cognition and health (pp. 483-496). Chichester, UK: Wiley.

 • Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 1161-1178.

 • Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G. R., Bem, D. J., & Maren, S. (2003). Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology (14th edition). Belmont CA: Wadswarth - Thomson Learning.

 • Southam-Gerow, M. A. & Kendall, P. C. (2002). Emotion regulation and understanding:  Implications for child psychopathology and therapy.  Clinical Psychology Review, 22, 189-222.

 • Johnson, S. (2008). Hold me tight. New York: Little, Brown & Company.

 • Van Vreeswijk, M., Broersen, J. & Nadort, M. (2012). The Wiley-Blackwell handbook of Schema Therapy: Theory, research and practice. West Sussex: Wiley-Blackwell.

 • Wolpe, J. (1969). The practice of behavior therapy. Oxford: Pergamon Press.

 • Young, J.E. et. al. (2003). Schema therapy a practitioner’s guide. New York: Guilford Press.

 • Young, J.E. & Klosko, J.S. (1993, 1994). Reinventing your life. New York: Plume Book.

 

 

 

bottom of page