top of page

קורס מקוון מיומנויות בסכמה תרפיה מבוגרים בעת משבר – נובמבר 2023!!

בהנחיית ד"ר עופר פלד

סדרת המפגשים בסכמה תרפיה למתקדמים מיועדת לתת מענה למטפלים בוגרי קורס מקיף בסכמה תרפיה המעוניינים לתרגל ולהרחיב את מיומנויות השימוש בהתערבויות הטיפוליות. בסדרה הזו, נשים דגש על התערבויות סכמה תרפיה המותאמות לעת משבר, על רקע מלחמת חרבות ברזל והמציאות המטלטלת שהתעוררו לתוכה. 

במפגש הראשון נסקור התערבויות סכמה תרפיה המותאמות לעת משבר גם באוכלוסיות מטופלים המתמודדים לאורך שנים עם קשיים במערכות יחסים. במפגשים הבאים נתמקד בהתנסויות מעשיות דרך מקרים טיפוליים שיוצגו ע"י משתתפי הסדנא, מהם נצא לביצוע הדגמות שיבוצעו ע"י המנחה וחברי הקבוצה, משחקי תפקידים, והתנסויות בקבוצות קטנות. הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. תהליך הלמידה יתבסס על מעברים בין המשגה תיאורטית ליישום קליני והפעלת התערבויות מותאמות מודים, רמת הדחק ושלבי הטיפול.

הקורס כולו חוויתי ומבוסס על התנסות מעשית. בכל מפגש יוצג מקרה טיפולי ע"י משתתפי הסדנא, ממנו נצא לביצוע הדגמות שיבוצעו ע"י המנחה וחברי הקבוצה, משחקי תפקידים, והתנסויות בקבוצות קטנות. הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. תהליך הלמידה יתבסס על מעברים בין המשגה תיאורטית ליישום קליני והפעלת התערבויות מותאמות מודים ושלבי הטיפול.

במסגרת המפגשים נעמיק את תהליכי הזיהוי של הצרכים, הסכמות, סגנונות ההתמודדות, אפיון המודים, המשגה ושימוש באסטרטגיות שינוי קוגניטיביות, חוויתיות והתנהגותיות, לצד העמקת הקשר הטיפולי באמצעות 'הורות חלקית מתקנת' ו'קונפרונטציה אמפטית'.

* שעות ההשתפות בסדנא אינן נספרות כחלק משעות ההדרכה להסמכה מלאה בסכמה תרפיה

 

מיקום ומועדים:  הקורס יערך בזום. קישור ישלח במייל לנרשמים. פירוט המועדים בקישור לתיאור מורחב של הקורס.

המפגשים יתקיימו בימי ה' בין השעות 11:00-12:30, שעתיים אקדמיות בכל מפגש, לאורך 7 מפגשים החל מתאריך 9.11.23.

לתיאור מורחב של הקורס

לטופס הרישום

bottom of page